Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „Spółka”), na podstawie postanowień art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z treścią art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki, w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki Nr 02/V/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

01.06.2023 17:33 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Największy polski producent AGD mierzy się z dekoniunkturą rynkową w Europie i negatywnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, ale dzięki podjętym inicjatywom optymalizacyjnym istotnie zwiększył zyskowność na poziomie operacyjnym. ...

29.05.2023 11:48 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Amica S.A. i Marcelin Management Sp. z o.o.

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. ...

26.05.2023 12:00 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Amica w liczbach

EKSPANSJA

70 - na tylu rynkach na całym świecie dostępne są produkty Grupy Amica pod markami: Amica, Hansa, Gram, CDA i Fagor.

SPRZEDAŻ

5,3 mln sprzętów AGD sprzedaliśmy w 2020 roku. 73% przychodów ze sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych.

ŚRODOWISKO

30% zużywanej w produkcji energii możemy odzyskiwać dzięki projektowi kogeneracji, zrealizowanemu z unijnych środków w ramach Funduszu Spójności.

LUDZIE

3,2 tys. osób zatrudniamy w Grupie Amica na całym świecie, a różnorodność jest jedną z naszych podstawowych wartości.
mar
31 2022

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

maj
27 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.

cze
03 2022

Dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica SA

cze
13 2022

Dzień Rejestracji Uczestnictwa w ZWZA

cze
14 2022

Pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w ZWZA

cze
29 2022

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica SA

wrz
16 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.

lis
25 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.