Zaświadczenie o wskaźniku finansowym

Zaświadczenie o wskaźniku finansowym oraz o wskaźniku rzeczowe aktywa trwałe. Do: Obligatariusze Od: Amica S.A. Data: 31-03-2022 Dotyczy: Warunki Emisji Obligacji o numerze Serii 7 112022 wyemitowanych w dniu 27 listopada 2015 r, Serii 012020 wyemitowanych w dniu 31 stycznia 2020 oraz Serii 012021 wyemitowanych w dniu 23 listopada 2021 przez Amica S.A. ...

27.04.2022 07:33 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Amica

Grupa Amica po raz pierwszy prezentuje raport roczny, który spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową, odnoszącą się do kwestii ESG. ...

01.04.2022 12:00 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Grupa Amica podsumowuje rok 2021

Największy polski producent AGD odczuł przybierającą na sile presją kosztową, która wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej wpłynęła na dynamiki rezultatów finansowych prezentowane w ujęciu rok do roku, pomimo dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów. ...

31.03.2022 07:42 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

maj

Raport bieżący nr 9/2022

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

maj

Raport bieżący nr 8/2022

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania przez Zarząd Emitenta wniosku dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

maj

Current report No. 7/2022 ENG

kwi

Raport bieżący nr 7/2022

Informacja o wyborze firmy audytorskiej

Amica w liczbach

EKSPANSJA

70 - na tylu rynkach na całym świecie dostępne są produkty Grupy Amica pod markami: Amica, Hansa, Gram, CDA i Fagor.

SPRZEDAŻ

5,3 mln sprzętów AGD sprzedaliśmy w 2020 roku. 73% przychodów ze sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych.

ŚRODOWISKO

30% zużywanej w produkcji energii możemy odzyskiwać dzięki projektowi kogeneracji, zrealizowanemu z unijnych środków w ramach Funduszu Spójności.

LUDZIE

3,2 tys. osób zatrudniamy w Grupie Amica na całym świecie, a różnorodność jest jedną z naszych podstawowych wartości.
mar
31 2022

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.