Nowy Zarząd Spółki Amica S.A.

Z końcem czerwca upłynęła kadencja Zarządu Amica S.A. 27 czerwca 2023 roku, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odbyło się głosowanie nad kandydaturami na Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków. ...

29.06.2023 09:59 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Amica S.A. i Marcelin Management Sp. z o.o.

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. ...

12.06.2023 13:00 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „Spółka”), na podstawie postanowień art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z treścią art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki, w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki Nr 02/V/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy...

01.06.2023 17:33 Czytaj więcej
AMC | GPW  
Kurs [PLN]
Zmiana [PLN]: PLN (%)
Obroty: PLN

Zobacz pełne notowania

Amica w liczbach

EKSPANSJA

70 - na tylu rynkach na całym świecie dostępne są produkty Grupy Amica pod markami: Amica, Hansa, Gram, CDA i Fagor.

SPRZEDAŻ

5,3 mln sprzętów AGD sprzedaliśmy w 2020 roku. 73% przychodów ze sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych.

ŚRODOWISKO

30% zużywanej w produkcji energii możemy odzyskiwać dzięki projektowi kogeneracji, zrealizowanemu z unijnych środków w ramach Funduszu Spójności.

LUDZIE

3,2 tys. osób zatrudniamy w Grupie Amica na całym świecie, a różnorodność jest jedną z naszych podstawowych wartości.

Brak wydarzeń

mar
31 2022

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

maj
27 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.

cze
03 2022

Dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica SA

cze
13 2022

Dzień Rejestracji Uczestnictwa w ZWZA

cze
14 2022

Pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w ZWZA

cze
29 2022

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica SA

wrz
16 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.

lis
25 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.

cze
11 2023

Dzień Rejestracji Uczestnictwa w ZWZA

cze
27 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.”

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.