Akcje i akcjonariat

Kalkulator inwestora

Inwestuj świadomie i skorzystaj z naszego kalkulatora. Kalkulator wyliczy aktualną wartość posiadanego pakietu akcji Amica.

Oblicz

Amica S.A. zastrzega, że kalkulator inwestora jest narzędziem pomocniczym. Służy orietnacyjnym szacunkom związanym z posiadaniem określonej liczby akcji Amica S.A. i nie może być traktowany jako źródło danych będących podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie wykonania operacji na papierach wartościowych.

Jednocześnie Amica S.A. informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność oraz kompletność wyliczeń wynikających z użycia kalkulatora inwestora. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zaleca się sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora inwestora przy użyciu innych dostępnych sposobów obliczeń.

Wyniki obliczeń

Cena zakupu jednej akcji:
Aktualna cena jednej akcji:
Zmiana ceny akcji:
Początkowa wartość pakietu
Aktualna wartość pakietu:
Wynik brutto:

Struktura akcjonariatu

Właściciel Liczba akcji i głosów Udział w kapitale zakładowym
Holding Wronki S.A. 2715771 34,93%
OFE Nationale-Nederlanden 929835 11,96%
OFE Aviva Santander 710434 9,14%
OFE Aegon 419857 5,40%
Pozostali 1316771 38,57%
Razem: 6092668 100%

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.