Amica społecznie

3,4 mln PLN – tyle przekazaliśmy na programy,  są skierowane do ogólnopolskich i lokalnych społeczności,  także na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Amica dla środowiska

5% – o tyle obniżyliśmy nasze emisje z zakresu 1 i 2 (location-based) w stosunku do ubiegłego roku

Ludzie w Amica

3 tysiące – tyle osób zatrudniamy w naszych spółkach na całym świecie,  czego ponad 51% to kobiety

Zrównoważony rozwój w Amica

24 – tyle celów Amica realizuje w ramach strategii ESG, wspierając przy tym 5 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

„Mamy świadomość zmian klimatu oraz potrzeb społeczności, w których funkcjonujemy. Chcemy być częścią zmiany na lepsze, dlatego będziemy kontynuować dążenia do obniżania emisyjności naszej produkcji oraz rozwoju społecznej odpowiedzialności. Do 2040 roku planujemy osiągnąć neutralność środowiskową, a do 2030 roku wyeliminować nierówności płacowe, pozostając jednocześnie wrażliwym partnerem dla strony społecznej. (…)

Nadrzędnym celem, który nam przyświeca w działaniach z obszaru ESG, jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD, z pozytywnym wpływem społecznym.”

Jacek Rutkowski

Prezes Grupy Amica

ŚRODOWISKO (E)

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatu są zagadnieniami kształtowanymi i zarządzanymi strategicznie w Grupie Kapitałowej Amica od wielu lat.

Dowiedz się więcej
E tytułowe drzewo

LUDZIE (S)

Ambicją Grupy Kapitałowej Amica jest przyczynianie się do pozytywnego wpływu w przestrzeni społecznej – zarówno jako pracodawca, producent sprzętu i w odniesieniu do lokalnych społeczności.

Dowiedz się więcej
S tytułowe ludzie

ŁAD ZARZĄDCZY (G)

Grupa Kapitałowa Amica podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, któremu podlegają emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW.

Dowiedz się więcej
G tytułowe dokumenty

Strategia ESG

Strategia ESG określa ambicje i cele zrównoważonego rozwoju Grupy Amica w trzech obszarach: środowiskowym (E), społecznym (S) i zarządczym (G) wszystkich spółek należących do Grupy.

Swoim zasięgiem obejmuje cztery horyzonty czasowe: 2025, 2030, 2040 i 2050 rok. Realizacja jej założeń będzie poddawana cyklicznej ocenie i raportowana zgodnie ze standardami tworzenia raportów rocznych GK Amica. Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w Strategii ESG wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji.

Main Strategia ESG

„Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest naturalną konsekwencją wcześniej podjętych działań. Od lat prowadzimy działania proekologiczne, które ograniczają nasz wpływ na środowisko, inwestujemy w nowoczesne i wydajne technologie, dbamy o ludzi i nasze zespoły (…). Te działania dotykają wielu grup naszych interesariuszy, z którymi prowadzimy regularny i transparentny dialog. W strategii opowiadamy im o naszych celach i ambicjach, chcemy pokazać, dokąd dążymy i na czym nam zależy w perspektywie kolejnych dekad”

Michał Rakowski

wiceprezes spółki Amica odpowiedzialny za finanse, zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój

Raporty

Zintegrowane raporty roczne zawierające Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Skonsolidowany Raport roczny Amica 2023

Zintegrowany Raport roczny Amica 2022

Zintegrowany Raport roczny Amica 2021

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.