Ludzie

Grupa Amica zapewnia stabilne zatrudnienie a pracownicy są dla spółki jednym z najistotniejszych interesariuszy.

Grupa Amica jest pracodawcą dla 3 035 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i dodatkowo współpracuje z 1 106 osobami w oparciu o umowy cywilno-prawne, umowy o powołanie, o współpracy i o outsourcing.

51,2% pracowników to kobiety

S Ludzie Zatrudnienie ikona

Bezpieczeństwo w pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo to nie tylko jedne z naszych kluczowych wartości, ale i element systemu zarządzania w Grupie obecny na każdym poziomie naszej organizacji.

W Grupie wdrożony jest i funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania a wszystkie normy, standardy i procedury z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy opierają się na przepisach prawa polskiego i/lub lokalnego w zależności od lokalizacji działalności oraz na zapisach normy PN-ISO 45001.

Ponadto, w Amica S.A. powołana jest i funkcjonuje Komisja ds. BHP która spełnia rolę doradczo-konsultacyjną.

S bezpieczeństwo2

Zdrowie, bezpieczeństwo i obsługa klientów

W 2022 r. Grupa Amica podjęła działania, aby ułatwić użytkownikom sprzętu AGD dostęp do informacji i wesprzeć ich w zakresie użytkowania produktów. Dlatego wydłużone zostały godziny pracy działu Obsługi Klienta w Polsce. Ponadto uruchomiony został sklep internetowy Amica z akcesoriami produktowymi i domowymi. Firma oferuje w pełni bezpieczne formy płatności, pełną gwarancję producenta oraz dostawę produktu w 24 godziny. Dodatkowo wychodząc naprzeciw konsumentom Amica zdecydowała się na wydłużenie terminu rezygnacji z zakupu do 30 dni ze standardowych 14 dni.

Amica wprowadziła uproszczone instrukcje dla wszystkich sprzętów grzewczych. Każda z nich napisana jest bardziej przystępnym językiem oraz zawiera kod QR, który po zeskanowaniu odsyła do strony internetowej produktu. Wprowadzone zmiany miały na celu poprawienie doświadczenia klienta z produktem, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania poprzez czytelniejszą instrukcję oraz dbałość o środowisko poprzez redukcję ilości wykorzystywanego papieru w procesie druku.

Rodzina jest ważna

Firma chce nie tylko zapewnić pracownikom przyjazne warunki pracy, ale też umożliwić im realizowanie się na innych polach. Od samego początku program „Rodzina jest ważna” zakładał powszechność dostępu, czyli równo dostępny dla wszystkich kobiet i mężczyzn pracujących w firmie. Każda taka osoba, decydując się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, miała w 2022 roku zagwarantowane przez firmę 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, także w przypadkach, gdy przepisy obowiązujące w Polsce zapewniają 60 lub 80 proc. Niezależnie zatem od decyzji, które z rodziców skorzystało z takiego urlopu, otrzymało pełne swoje wynagrodzenie. Dodatkowo program wprowadził możliwość skorzystania z dodatkowego dnia zwolnienia od pracy dla ojców dzieci – przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.

S rodzina jest ważna

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna Amica S.A. została założona w 1953 roku, utrzymywana jest wyłącznie z budżetu Spółki (w wysokości 150 000 zł w 2022 roku), a w jej skład wchodzi dziś 49 członków – pracowników Amica S.A., w tym 39 mężczyzn i 10 kobiet. Jednostka OSP Amica realizuje cenną pomoc dla lokalnej społeczności m.in. wspiera działania Fundacji Amicis, rozwozi paczki do potrzebujących, pomaga w schronisku w Ruścu i Brodziszewie, a także udziela się w innych akcjach charytatywnych.

W 2022 roku Strażacy Amica wzięli udział w 90 akcjach ratowniczych, w tym 24 pożarach i 64 akcjach związanych z miejscowymi zagrożeniami.

S OSP

Działalność społeczna

Ambicją Grupy Amica jest pozostawienie trwałego i pozytywnego wpływu przed wszystkim tam, gdzie Grupa prowadzi działalność produkcyjną, operacyjną i handlową. Ponadto, Grupa jest zaangażowana w kampanie ogólnopolskie i na poziomie europejskim

3,4 mln PLN

Tyle przekazaliśmy na inicjatyw społeczne i programy, których beneficjentem są lokalne społeczności

Akademia Siatkówki Amica

Grupa Amica jest fundatorem Akademii Siatkówki Amica, drugiej co do wielkości w Polsce tego typu akademii. Projekt zakłada trzyletni cykl szkolenia realizowanego przez uczniów czterech roczników – w 2022 roku były to dzieci z klas od drugiej do piątej szkół podstawowych z regionu Wielkopolski.

Projekt ma na celu rozwijanie talentów sportowych, promocję sportu i zdrowego trybu życia. Grupa Amica finansuje koszty szkolenia, a także niezbędny sprzęt sportowy, wyposażenie trenerów, koszulki dla uczniów. Kluby UKS Szamotulanin i Akademia Sportu Wronki czuwają merytorycznie nad szkoleniem. Samorządy Szamotuł, Wronek oraz Rokietnicy zapewniają bezpłatny dostęp do obiektów sportowych.

S siatkówka

Fundacja Amicis

Grupa Kapitałowa Amica jest głównym sponsorem Fundacji Amicis – jednej z największych w Wielkopolsce organizacji wspierających ubogich i potrzebujących. Fundacja została założona w 2005 roku we Wronkach. Jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

W obszarze społecznym (programy społeczne, Fundacja Amicis) Grupa Amica rozpoczęła prace nad narzędziem do zarządzania darowiznami realizowanymi przez Fundację Amicis oraz Amica SA. Jego celem ma być spójna i w pełni transparentna realizacja procesu przekazywania darowizn.

Fundacja Amicis wspiera przedszkola i szkoły, domy opieki społecznej, a także szpitale, szczególnie w małych miejscowościach. Przekazuje środki finansowe na realizację różnych projektów oraz darowizny w formie sprzętu AGD marki Amica. Fundacja pomaga również osobom pokrzywdzonym przez los i znajdującym się w potrzebie. Organizację tworzy grupa pań, które działają w niej społecznie. Grupa Amica od samego początku jest głównym sponsorem Fundacji, a jej pracownicy i strażacy z OSP Amica wspierają panie z Fundacji w społecznej działalności.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę. Niemal 100% środków, którymi dysponuje Fundacja, jest przekazywanych na potrzeby społeczne.

S logo fundacja

420 000 zł

tyle Fundacja Amicis przeznaczyła łącznie na działalność charytatywną w 2022 roku

173 700 zł

tyle Fundacja Amicis przekazała środków finansowych organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, ośrodkom społecznym i rodzinom w potrzebie.

100 000 zł

wyniosła wartość pomocy zrealizowanej w ramach corocznej akcji świątecznej Dar Serca.

80

pielęgniarek i pielęgniarzy, salowych, a także innych osób, które na co dzień sprawują opiekę nad pacjentami, otrzymało przed Świętami Bożego Narodzenia od Fundacji Amicis wybrane przez siebie urządzenia marki Amica

205

małego i dużego sprzętu AGD Fundacja Amicis przekazała w 2022 roku organizacjom trzeciego sektora, ośrodkom społecznym, DPS-om, placówkom oświatowym i rodzinom w potrzebie.

Amica for Ukraine

Grupa Amica zorganizowała systemowe wsparcie dla uchodźców ukraińskich, w tym dla rodzin swoich ukraińskich pracowników. Firma zorganizowała zakwaterowanie dla blisko 50 osób, a także systemowe wsparcie, które umożliwiło im szybką adaptację do nowego otoczenia. Jednocześnie Grupa zrealizowała na dużą skalę darowizny sprzętu AGD oraz wysłała do magazynu pod Lwowem środki opatrunkowe i produkty pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci.

Grupa Amica zrealizowała liczne darowizny swojego sprzętu, który trafił m.in. do tymczasowego punktu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i Fundacji Barka.

 

Preinkubacja

Program preinkubacji studenckiej i wyzwań projektowych w Grupie Amica został zrealizowany w roku akademickim 2021/2022. Studenci, którzy zakwalifikowali się do programu w wyniku kilkumiesięcznej rekrutacji, rozwijali przez kolejne miesiące swoje umiejętności pod okiem ekspertów z Grupy Amica i Fundacji, w tym osób reprezentujących środowisko uniwersyteckie. Studenci wzięli udział w warsztatach i szkoleniach z metod Design Thinking i Design Sprint, narzędzi IT do pracy projektowej, analizy słabych i mocnych stron firmy metodą SWOT, a także analizy własnych umiejętności i ćwiczeniach strategicznych.

Pierwszy w Polsce korporacyjny inkubator można podsumować w liczbach: 8 miesięcy prac projektowych, 7 zespołów studenckich, 24 uczestników z 3 poznańskich uczelni, 5 cykli warsztatów, 3 etapy weryfikacji oraz niezliczone konsultacje z tutorami i ekspertami.

 

Program AmiCare

W trosce o zdrowie i dobrobyt pracowników w roku 2022 Grupa Amica uruchomiła program związany z ochroną zdrowia pod nazwą AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu. W roku 2022 dla pracowników Grupy Amica przeprowadzono na terenie firmy szczegółowe badania kardiologiczne, w których wzięło udział ponad 70 pracowników, warsztaty onkologiczne dotyczące raka piersi oraz raka szyjki macicy, badania cytologiczne we współpracy z Kwiatem Kobiecości, w których wzięło udział ponad 90 kobiet oraz badania mammograficzne, w których wzięło udział około 200 kobiet. Amica dba również o zdrowie psychiczne pracowników poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego w gabinetach psychologicznych oraz online. Pomoc jest dla pracowników bezpłatna oraz gwarantuje anonimowość wobec Pracodawcy.

Wróć do strony głównej

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.