Środowisko

Grupa Kapitałowa Amica chce brać czynny udział w ograniczaniu negatywnego wpływu przemysłu na klimat i środowisko nie tylko w obszarze swojej działalności produkcyjnej i handlowej, ale chce również dostarczać takie produkty, które pomogą klientom przejść na gospodarkę niskoemisyjną i które w pełni odpowiedzą na ich nowe preferencje.

Emisje gazów cieplarnianych

Emisje gazów cieplarnianych stanowią główną przyczynę zmian klimatycznych. Zarządzając emisjami, czyli emitując więcej lub mniej gazów cieplarnianych, Grupa Kapitałowa Amica wpływa na to, jak szybko będą postępowały zmiany klimatu. Grupa ma bezpośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych, których źródłem jest spalanie paliw w zakładzie produkcyjnym, instalacjach i pojazdach Grupy oraz wykorzystywanie kupowanej energii elektrycznej (Zakres 1 i 2).

Ślad węglowy Grupy Kapitałowej Amica w zakresie 1 i 2 za 2023 rok to 23 547,96 tCO2e (location-based) i jest to o blisko 8,6% mniej niż w 2022 roku. Wyniki otrzymane metodą market-based były o niecałe 2% wyższe.

Ślad węglowy w zakresie 3 wyniósł 3 651 511 tCO2e i był o 13,7% niższy niż w ubiegłym roku. Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę Amica produktów, największy wpływ na emisje miało ich użytkowanie przez klientów końcowych – sprzedane produkty zużywają energię elektryczną lub gaz, przez co w znaczący sposób przyczyniają się do emisji GHG w całym cyklu życia. Oszacowana wartość śladu węglowego fazy użytkowania odpowiada za 85% emisji pośrednich raportowanych w zakresie 3, a ślad węglowy zakupionych surowców i wyrobów gotowych odpowiada za 12% emisji w zakresie 3.

fabryka ikona 954x954px

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów oraz podtrzymywanie wartości wytwarzanych produktów. Podstawą założeń gospodarki cyrkularnej jest dążenie, aby wszelkie substancje krążyły nieustannie w gospodarce, bez potrzeby pozyskiwania ich z pierwotnych źródeł. Produkty powinny powstawać z surowców wykorzystanych powtórnie lub wytwarzanych w sposób zrównoważony. Natomiast po zakończeniu cyklu życia powinny nadawać się do ponownego wykorzystania zarówno w formie komponentów jak i materiału pochodzącego z recyklingu.

W odpowiedzi na zmieniające się trendy i wymogi regulacyjne związane z gospodarką obiegu zamkniętego Grupa Amica podjęła działania mające na celu stworzenie mapy drogowej ku cyrkularności. Jej założenia i planowane do wdrożenia projekty zostały wypracowane przez specjalistów Amica reprezentujących różne obszary merytoryczne w trakcie trzech warsztatów prowadzonych przez zewnętrzną firmę doradczą.

CEL:

1. Wdrożenie w Grupie Amica rozwiązań GOZ

PROJEKTY I MIERNIKI:

A. Testowanie cyrkularnych modeli biznesowych

B. Komunikacja zalet prostszych instrukcji i produktów

CELE:

2. Optymalizacja różnorodności komponentów

3. Zmniejszenie wytwarzania tworzyw sztucznych

4. Zwiększenie produkcji we własnej fabryce

PROJEKTY I MIERNIKI:

C. Redukcja ilości stosowanych tworzyw sztucznych

  • Pełen recykling opakowań po produktach po 2030 r.

D. Nadruk szyb ceramicznych in-house

E. Zmniejszeni różnorodności komponentów

F. Cyfrowy paszport produktu

G. Projektowanie nastawione na trwałość produktu

  • Przedłużenie gwarancji produktu

H. Monitoring życia produktów po upływie gwarancji

  • Badanie monitoringu życia produktów po upływie gwarancji

Woda i ścieki

W 2022 roku rozpoczęto prace związane z budową nowoczesnej automatycznej oczyszczalni a jej uruchomienie planowane jest w drugiej połowie 2024 r. Do czasu uruchomienia oczyszczalni ścieki oddawane są do miejskiej oczyszczalni. Ścieki badane są zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, czyli raz na kwartał przez laboratorium posiadające akredytacje.

Zużycie wody jest na bieżąco monitorowane podczas całego procesu produkcyjnego. Na większości płuczek zainstalowane są rotametry, które w precyzyjny sposób dozują zadane ilości wody. W związku z tym, zużycie wody jest minimalne. Końcowe płukanie wykonywane jest wodą zdemineralizowaną. Jest ona na bieżąco regenerowana, w celu oszczędności wody w kolumnach jonitowych lub w urządzeniu do odwróconej osmozy.

Jednocześnie, wszystkie działania mają na celu maksymalne zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków. Przedłużane są kąpiele technologiczne poprzez ich ciągłą regenerację (wirówki) co powoduje zmniejszenie ilości ścieków. Z kolei, zmniejszenie ilości ścieków wpływa bezpośrednio na mniejszą ilości wytwarzanych odpadów takich jak osad poneutralizacyjny czy węgiel aktywny.

E ikona woda

Zarządzanie odpadami

Zarządzanie odpadami na terenie zakładu produkcyjnego Grupy we Wronkach realizowane jest zgodnie z polskimi przepisami, w tym prowadzone są Karty Ewidencji i Karty Przekazywania Odpadów, oraz zgodnie z normą ISO 14001.

Zakład produkcyjny Amica S.A. posiada niezbędne środki techniczne oraz miejsca dla potrzeb właściwego magazynowania odpadów na terenie zakładu. W 2021 roku, zrealizowana została inwestycja polegającą na budowie nowego magazynu odpadów, który składa się z kilku wiat, podzielonych na boksy, w których odpady magazynuje się selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleb i wód oraz bez dostępu osób nieuprawnionych. Wszystkie odpady są magazynowane w miejscach zadaszonych, a odpady płynne w boksach z odseparowaną kanalizacją, podłączoną do zbiornika bezodpływowego. Dodatkowo, w celu optymalizacji całego procesu, takie odpady jak makulatura i folie są poddawane kompaktowaniu.

Produkty Grupy Kapitałowej Amica

są od początku opracowywane z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i zgodnie z unijnymi wymogami ekoprojektowania, a więc:

• posiadają wysoką efektywność energetyczną,
• są oszczędne w zużyciu innych zasobów naturalnych takich jak np. woda,
• cechują się możliwością naprawy (dostępność części zamiennych) i recyklingu.

E Produkty grupy kapitałowej

Kogeneracja

Amica wprowadziła kogenerację (czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni) do swojego procesu produkcyjnego, kładąc nacisk na redukcję wpływu na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o imponującą wartość 5 076,59 Mg rocznie, co stanowi znaczący krok w kierunku ograniczania śladu węglowego.

Wprowadzenie kogeneracji ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędności dla przedsiębiorstwa, a także w przyszłości na ceny dla konsumentów. Amica planuje także skorzystać z premii gwarantowanych za wyprodukowaną energię elektryczną z kogeneracji, co jest kolejnym krokiem w dążeniu do bardziej ekologicznej produkcji.

E kogeneracja

Sprzęt chłodniczy

Wprowadzono na rynek nowe modele chłodziarko-zamrażarek typu Cross-door, Side by Side i French door. Portofolio tych produktów zostało poszerzone o nowe modele chłodziarek do napojów z transparentnymi drzwiami.

Wdrożono również nowe funkcjonalności, takie jak komora zamrażarki o zmiennej temperaturze, którą można zamienić w komorę świeżej żywności jako chłodziarkę.

Dodatkowo, wdrożono technologie antybakteryjne eliminujące zapachy, bakterie oraz wydłużające trwałość żywności.


Pralki i zmywarki

Wszystkie produkty tej kategorii zostały przeskalowane na nowe klasy energetyczne.

Portfolio tych produktów poszerzono o nową linię pralek ładowanych od góry "Top Loader".

Wprowadzono do sprzedaży suszarki z pompą ciepła wykorzystujące ekologiczny gaz R290 oraz pralko-suszarki.

W produktach zastosowano technologie zwalczające mikroorganizy takie jak np. światło UV neutralizujące wirusy i bakterie, fartuch antybakteryjny, funkcję pary oraz system Vario optymalizujący cykle prania.

W pralkach i zmywarkach wprowadzono wskaźnik EcoBar, informujący o przybliżonym zużyciu energii i wody w danym programie, który umożliwia dobór parametrów wg indywidualnych preferencji.

W wybranych modelach zmywarek wprowadzono także system "Water tank" redukujący całkowite zużycie wody do ok. 20%


Okapy

Wprowadzono nowe modele z ozonatorem umożliwiającym neutralizację zapachów w pomieszczeniu.

Wdrożono również modele do zabudowy z czujnikiem zapachu automatyzujące proces oczyszczania i wymiany powietrza.

W nowych okapach kontynuowano rozwój funkcji oraz designu oświetlenia rozdzielając je na światło podstawowe i dekoracyjne, zwiększając jednocześnie możliwości aranżacji wystroju pomieszczeń.

Ponadto wprowadzono gamę okapów teleskopowych z dzielonymi filtrami tłuszczowymi.


Mały sprzęt AGD

W tej kategorii produktów kontynuowano dynamiczny rozwój całego portfolio "małego" sprzętu AGD - zwiękoszono gamę odkurzaczy bezprzewodowych "Handstick", rozpoczęto sprzedaż produktów oczyszczających powietrze oraz sprzedaż produktów oczyszczających powietrze oraz sprzedaż nowych modeli spieniaczy do mleka z rozłączanym pojemnikiem na napój.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.