Informacje o spółce

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania i Francja). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

Historia firmy sięga roku 1945, kiedy w niewielkiej miejscowości Wronki pod Poznaniem powstała Fabryka Wyrobów Metalowych. Na początku produkowano tam łańcuchy Galla, tablice rejestracyjne i regały zecerskie. Jednak z upływem lat i odbudowywaniem gospodarki po wojnie, zakład rozszerzał zakres produkcji, aż w końcu w drugiej połowie lat 50. podjęto decyzję o produkcji we Wronkach kuchni węglowo-gazowych. Pierwsza kuchnia wolnostojąca zjechała z taśmy produkcyjnej w 1957 roku, dając tym samym początek wieloletniej historii. Transformacja ustrojowa w Polsce otworzyła nowe możliwości rozwoju wronieckiej fabryki. W 1993 roku zakłady, które wówczas produkowały pod marką Wromet, zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Amica Holding SA. Nazwa została opracowana przez inżynierów firmy i powstała z połączenia dwóch słów kluczowych w produkcji sprzętu grzejnego: amper (jednostka prądu) i kaloria (jednostka ciepła). Rok później firma została sprywatyzowana, co dało nowy impuls do rozwoju jej działalności. W 1997 roku Amica zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podnosząc tym samym swoje możliwości inwestycyjne.

Ekspansja zagraniczna

Doświadczenia zagraniczne Grupa Amica zaczęła rozwijać jeszcze w latach 80. jako Wromet. Wtedy bowiem zaczęto eksportować kuchenki na rynek niemiecki, który był pierwszym kierunkiem ekspansyjnym na Zachodzie. Wcześniej eksportowano sprzęt do Związku Radzieckiego. Sukces na jednym z najbardziej wymagających rynków w Europie zdeterminował późniejsze decyzje o wejściu na kolejne rynki.

  • W 1997 roku Grupa Amica, znana już za sprawą flagowej marki w Polsce i Niemczech, wprowadziła na rynki wschodnie nową markę Hansa. Obecnie funkcjonuje już na takich rynkach jak Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria i Grecja.
  • W 2000 roku spółka przejęła prestiżową duńską markę Gram z ponad stuletnim doświadczeniem. Zaistniała tym samym na rynkach skandynawskich.
  • W 2004 roku w Niemczech powstała spółka Amica International, której celem było zwiększenie konkurencyjności marki Amica na tym rynku.
  • W 2015 roku do portfolio marek dołączył brytyjski CDA. Przejęcie to pozwoliło Grupie Amica rozszerzyć swoją działalność o Wielką Brytanię i Irlandię.
  • W 2017 roku Grupa Amica stała się jedynym, 100-procentowym udziałowcem spółki Sideme, francuskiego dystrybutora sprzętu AGD. Wcześniej, przez dwa lata, posiadała w niej blisko 40-procentowy pakiet.
  • W 2019 roku doszło do istotnej transakcji na rynku hiszpańskim. Grupa Amica podpisała umowę licencyjną z Fagor Electrodoméstico na sprzedaż dużego sprzętu AGD pod marką Fagor, z którą firma wiąże nadzieje na dalszą ekspansję na rynki zagraniczne.
  • W 2021 roku Grupa założyła w Kazachstanie spółkę Hansa Central Asia, ktróra jest centrum operacji dla regionu Azji Środkowej.

Amica Group map

Dziś, tak jak przed laty, serce firmy bije we Wronkach, gdzie w Fabryce Kuchni pracuje ponad 2 tysiące osób. W 2017 roku na terenie fabryki powstał w pełni zautomatyzowany Magazyn Wysokiego Składowania, najwyższy tego typu obiekt w Europie, sięgający 46 metrów. Wraz ze wzrostem produkcji firma intensyfikuje działania w kierunku neutralności środowiskowej. W tym celu w procesie produkcji wykorzystuje energię pochodzącą z niskoemisyjnego gazu ziemnego, a dzięki projektowi kogeneracji, realizowanemu ze wsparciem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od 2022 roku będzie w stanie odzyskiwać ok. 30 proc. zużytej energii. Fabryka może pochwalić się także wysokim wskaźnikiem recyclingu - niemal 100 proc. wytwarzanych odpadów jest poddawanych temu procesowi.

Zarząd

Jacek Rutkowski

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu, (pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od maja 2003 roku)

Związany ze Spółką od 1995 r. W latach 1995–2003 pełnił funkcję Członka/Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Amica S.A.”. Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace Pionu Strategicznego i Rozwoju Biznesu, Pionu Public Relations oraz Biura Zarządu.

Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu, (pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od maja 2003 roku).

 

Związany ze Spółką od 1995 r. W latach 1995–2003 pełnił funkcję Członka/Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Amica S.A.”. Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace Pionu Strategicznego i Rozwoju Biznesu, Pionu Public Relations oraz Biura Zarządu. Do kompetencji pana Jacka Rutkowskiego, jako Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”, ogólny nadzór nad terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd „Amica S.A.” oraz bieżący przydział zadań do realizacji dla innych Członków Zarządu

 

Ponadto pan Jacek Rutkowski w ramach Grupy Kapitałowej Amica piastuje od 2004 r. funkcję Dyrektora Zarządzającego Amica International GmbH z siedzibą w Aschebergu (Niemcy).

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku: Ekonomika Handlu Zagranicznego.

Marcin Bilik

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Pierwszy Wiceprezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Marcin Bilik - Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Pierwszy Wiceprezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w lutym 2010 r.). Jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych nadzoruje prace: Fabryki Kuchni, Działu Badań i Rozwoju, Działu Technologii, Działu Zarządzania Jakością, Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Pionu Serwisu oraz Działu Zakupów Komponentów.

 

Związany ze Spółką od 1995 r., w której – w trakcie swojej kariery zawodowej – pełnił następujące funkcje: Szefa Produkcji Wydziału Armatury, Szefa Serwisu, Dyrektora Biura Technicznej Obsługi Produkcji, Dyrektora Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Operacyjnego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii. Ponadto pan Marcin Bilik w ramach Grupy Kapitałowej Amica wchodzi w skład organów nadzoru spółek zależnych: Sideme SA, The CDA Group Ltd oraz Hansa OOO.

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Alina Jankowska - Brzóska

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu. Prezes Zarządu spółki Amica Handel i Marketing.

Alina Jankowska - Brzóska - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu (powołana do Zarządu w 2016 roku). Jako Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialna za prowadzenie całokształtu zadań związanych z działalnością handlową i marketingową w spółkach Grupy Kapitałowej Amica oraz w tym zakresie koordynuje i nadzoruje pracę wszystkich jednostek organizacyjnych „core – business” wchodzących w skład Grupy Amica.

 

Związana ze Spółką od 2005 r., w której – w trakcie swojej kariery zawodowej – pełniła następujące funkcje: Zastępcy Głównego Księgowego (2005-2009, Głównego Księgowego (2009-2016). Ponadto pani Alina Jankowska-Brzóska w ramach Grupy Kapitałowej Amica piastuje funkcję Prezesa Zarządu Amica Handel i Marketing, a także wchodzi w skład organów nadzoru spółek zależnych: Sideme SA, The CDA Group Ltd oraz Hansa OOO.

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego Nadto pani Alina Jankowska–Brzóska posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Robert Stobiński

Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. ds. Cyfryzacji, Logistyki oraz Zarządzania Towarami (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.)

Robert Stobiński - Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.) Jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie całokształtu zadań związanych z zarządzaniem, rozwojem i nadzorem nad wszystkimi przedsięwzięciami Grupy Kapitałowej Amica w obszarze cyfryzacji, a także za rozwój technologii IT w Grupie Kapitałowej Amica.

 

W latach 2004-2010 pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Operacyjnego „Amica S.A.”. Pan Robert Stobiński przed powołaniem w skład Zarządu Spółki Amica S.A. pracował m.in.: na stanowisku Dyrektora Generalnego (Operacje) Amazon (2015-2019), Dyrektora Operacyjnego na Europę w Bundy Refrigeration (2012-2015), Wiceprezesa Zarządu Samsung Electronics Poland (2010-2012).

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University. Współautor książki „Decyzje logistyczne z excelem” wyróżnionej nagrodą I-go stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Rakowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.)

Michał Rakowski - Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych (powołany w skład Zarządu „Amica S.A.” w maju 2019 r.) Jako Członek Zarządu nadzoruje prace: Działu Księgowości, Działu Treasury, Działu Kontrolingu, Działu Governance, Risk and Compliance oraz Pionu Zasobów Ludzkich.

 

Związany ze Spółka od 2003 r., w której – w trakcie swojej kariery zawodowej – pełnił różne funkcje managerskie w Pionie Księgowości, a w latach 2016-2019 piastował stanowisko Głównego Księgowego „Amica S.A. Ponadto pan Michał Rakowski w ramach Grupy Kapitałowej Amica wchodzi w skład organów nadzoru spółek zależnych: Sideme SA, The CDA Group Ltd oraz Hansa OOO.

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pan Michał Rakowski posiada również uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów.

Rada nadzorcza

Tomasz Rynarzewski

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Operacyjnego)

Tomasz Rynarzewski - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Operacyjnego)

Pan Tomasz Rynarzewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki „Amica” od 1996 roku. Od 1973 roku wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), piastujący w tym czasie m.in. stanowisko Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji. Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach lat 1996-2019) Amica S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., KKS Lech Poznań S.A.

Pan Tomasz Rynarzewski posiada uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów.

Pan Tomasz Rynarzewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1992 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2006 roku tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Paweł Małyska

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu)

Paweł Małyska - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Katarzyna Nagórko

CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Niezależna Członkini Rady Nadzorczej

Katarzyna Nagórko - CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz niezależna członkini Rady Nadzorczej Amica S.A. W latach 2017 – 2021 zasiadała w radzie nadzorczej i pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu giełdowej spółki R22 S.A. Od ponad 5 lat związana z funduszem Younick Mint Venture Capital, z ramienia którego zarządza spółkami branży farmaceutycznej. Mocno zaangażowana w działania non-profit wspierające kobiety w korporacjach i samodzielnych przedsięwzięciach. Od kilku lat jest mentorką współpracującą z Fundacją Liderek Biznesu oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet.

 

W przeszłości wieloletnia audytorka KPMG Polska oraz KPMG UK, dyrektorka finansowa oraz zarządzająca w spółkach produkcyjnych i handlowych. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kwalifikacje ACCA uzyskała w 2003 roku.

Aleksandra Petryga

CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Członkini Rady Nadzorczej

Aleksandra Petryga - CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ

Członkini Rady Nadzorczej.

 

Menedżerka, ekspertka w dziedzinie zarządzania organizacjami (Human Resources Management).

 

Swój zawodowy rozwój i karierę związała z Procter & Gamble (P&G) – jedną z największych na świecie globalnych korporacji dóbr szybko zbywalnych (FMCG), znaną również z kształtowania
najwyższej klasy liderek i liderów biznesu.

 

Pani Aleksandra Petryga podczas prawie 30-letniej kariery w P&G (1991-2020, w tym od 2013 jako dyrektorka HR w Polsce i Krajach Bałtyckich) zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami, jako kluczowego elementu realizacji celów biznesowych przez firmę. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk prowadzenia organizacji, a także uczestniczyła w fuzjach i przejęciach firm oraz ich włączenia do P&G (Wella, Londa, Gillette, Merck) w zakresie modułu HR.

 

Od 2021 roku zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi HR executive coaching.

Piotr Rutkowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Operacyjnego)

Piotr Rutkowski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Operacyjnego)

Pan Piotr Rutkowski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki „Amica” od maja 2016 roku. W przeszłości pełnił m.in. funkcję Członka Rady Nadzorczej Sideme SA oraz Gram A/S (spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej „Amica”). Od 2012 roku wchodzi w skład Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.

Pan Piotr Rutkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Paweł Wyrzykowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Audytu)

Paweł Wyrzykowski - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji; Członek Komitetu Audytu)

Pan Paweł Wyrzykowski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki „Amica” od czerwca 2016 roku. W przeszłości pan Paweł Wyrzykowski pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Seco Warwick S.A. (2012-2019), Dyrektora Finansowego Pfleiderer Grajewo S.A. (1998-2002), Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. (2003-2008), Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfleiderer AG z/s w Neumarkt (2009-2011). Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach lat 2003-2014) Rockwool Polska Sp. z o.o., Pergo AB (Trelleborg, Szwecia) Uniboard Inc. (Laval, Kanada), Pergo Llc (Raleigh, USA).

Pan Paweł Wyrzykowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podział zadań i obowiązków

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami w sprawie wskazania zakresu kompetencji poszczególnych członków Zarządu Amica S.A.

PDF

uchwala-w-sprawie-wskazania-zakresu-kompetencji-prezesa-zarzadu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.