Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.

16 września 2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r., zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostanie opublikowany w dniu 23 września 2022 roku (piątek).

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.