Grupa Amica prezentuje Sprawozdanie ze Zrównoważonego Rozwoju

grupa amica
ESG
24 kwietnia 2024

Grupa Amica po raz kolejny przedstawia raport roczny, którego istotną część stanowi Sprawozdanie ze zrównoważonego rozwoju. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową odnoszącą się do kwestii ESG, opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami European Sustainability Reporting Standards (ESRS) i dostosowaną do wymogów dyrektywy CSRD.

Zintegrowanie danych w jednym raporcie pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a niefinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy oraz danych od wszystkich spółek ją tworzących. Dokument przedstawia działania w kluczowych obszarach – począwszy od klimatu i środowiska, przez aktywności społeczne i pracownicze, po kwestie związane z łańcuchem wartości. Amica prezentuje również swoje podejście do zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi, a także opisuje zasady ładu korporacyjnego. Finansowe efekty tych działań są opisane w części poświęconej wynikom. 

W dokumencie Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 roku Strategii ESG „Climate for Action”. Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy organizacji w zakresie ESG jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym.

Wzorem poprzednich lat, także w tegorocznym Sprawozdaniu ze Zrównoważonego Rozwoju Grupa poświęciła wiele uwagi kwestiom środowiskowym. 

Spółka przedstawia m.in. analizę scenariuszową w celu określenia odporności modelu biznesowego i strategii rozwoju w przypadku dwóch różnych scenariuszy związanych ze zmianą klimatu. oraz mapę drogową ku cyrkularności, którą planuje osiągnąć do 2030 roku.

Poza planami największy polski producent AGD zaraportował zgodność prowadzonej przez siebie działalności z unijną Taksonomią. Pokazuje, jaka część działalności – przez pryzmat obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy – jest zrównoważona środowiskowo.

W nowym podejściu, zgodnym z wytycznymi standardów ESRS, zostały zaprezentowane także informacje odnoszące się do miejsca pracy, w tym rozwoju i edukacji pracowników, ich bezpieczeństwa, a także do zaangażowania społecznego. Ambicją Grupy jest wzmacnianie pozytywnego wpływu w przestrzeni społecznej – zarówno jako pracodawca i producent urządzeń AGD, jak i w odniesieniu do lokalnych społeczności. W 2023 roku Amica przekazała 3,1 mln zł na inicjatywy społeczne i programy, których beneficjentem są ogólnopolskie i lokalne społeczności.

W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Amica deklaruje także wzmocnienie odporności poprzez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z Polityką Różnorodności, oraz skuteczne zarządzanie audytem wewnętrznym i ryzykiem, które zostały opisane w zaprezentowanym raporcie

Raport niefinansowy Grupy Amica powstał we współpracy z firmą doradczą Materiality i stanowi część raportu rocznego dostępnego poniżej w serwisie relacji inwestorskich Grupy Amica.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

GK Amica Skonsolidowany Raport Roczny 2023 (1)

GK Amica Skonsolidowany Raport Roczny 2023 (1) (14.5 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.