Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Amica S.A. i Marcelin Management Sp. z o.o.

12 czerwca 2023

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Spółka Przejmowana”), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Informacja o wszczęciu procedury opisanego powyżej połączenia została opublikowana w raporcie bieżącym nr 6/2023.

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie).

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia opublikowanym w raporcie bieżącym nr 8/2023 i udostępnionym na stronach internetowych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki, zgodnie z art. 504 §2 KSH, informuje, że:

  • Plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną został udostępniony na stronie internetowej Spółki;
  • Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. 12 czerwca 2023 r., do dnia planowanego powzięcia uchwał o połączeniu, tj. 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.