Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

29 maja 2023

Największy polski producent AGD mierzy się z dekoniunkturą rynkową w Europie i negatywnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, ale dzięki podjętym inicjatywom optymalizacyjnym istotnie zwiększył zyskowność na poziomie operacyjnym.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

 

1Q 2022

1Q 2023

 

 

mln PLN

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody

843,4

716,7

-15,0%

Zysk brutto na sprzedaży

186,0

190,9

+2,6%

EBITDA

27,7

31,3

+13,0%

Marża EBITDA

3,3%

4,4%

+1,1 pp

Zysk operacyjny

10,5

18,3

+74,3%

Zysk brutto

3,7

5,4

+45,9%

Zysk netto

2,9

-0,9

-4m PLN

Środki pieniężne (31.03.)

62,7

131,1

+109,1%

 

Grupa Amica w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 15% rdr, do 717 mln zł, przy czym sprzedaż produktów i towarów okazała się stabilna na rynkach południowych, spadła o 10% rdr w Skandynawii i na rynkach wschodnich, zniżyła się o 14% rdr w Europie Zachodniej, a spadek popytu najmocniej był odczuwalny w Polsce (-25% rdr). Mimo to skonsolidowana marża EBITDA wzrosła o 1,1 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA zwiększył się o 13% rdr, do ponad 31 mln zł. Grupa Amica wypracowała również ponad 18 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 74% rdr (marża operacyjna zwiększyła się o 1,4 pkt proc.).

- Mierzymy się z inflacją i niesprzyjającą koniunkturą gospodarczą na wszystkich rynkach, jednocześnie jednak pozytywnie oceniamy efekty działań dostosowawczych oraz optymalizacyjnych, efekty wdrożonych projektów oszczędnościowych, dzięki którym potrafiliśmy zwiększyć rentowność sprzedaży sprzętu grzejnego i towarów  pomimo negatywnych czynników makroekonomicznychpodkreśla Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Grupa Amica prezentuje stabilną sytuację finansową, a jej bilans na koniec marca br. wykazał ponad 131 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co oznacza więcej niż podwojenie dostępnych zasobów gotówkowych w ujęciu rok do roku.

Podczas trwającej w dniach 26-28 maja br. 27. edycji konferencji WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Grupa Amica głosami inwestorów została uhonorowana tytułem Herosa Rynku Kapitałowego ESG. Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Główną ambicją Grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 roku firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W obszarze społecznym Grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. W filarze zarządczym firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prezentacja dokumentu odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej.


Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.