Grupa Amica podsumowuje rok 2022

31 marca 2023

Największy polski producent AGD odczuwał presję kosztową i popytową, ale jednocześnie z sukcesem wzmocnił płynność finansową, zmniejszył zadłużenie i jest przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD. Spółka spodziewa się lepszego roku 2023.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

 

2021

2022

 

 

mln PLN

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody

3.433,9

3.415,8

-0,5%

Zysk brutto na sprzedaży

827,5

744,1

-10,1%

EBITDA

215,8

87,7

-59,4%

Marża EBITDA

6,3%

2,6%

-3,7 pp

Zysk operacyjny

149,9

18,1

-87,9%

Zysk brutto

144,9

3,8

-97,4%

Zysk netto

111,2

-9,7

-108,7%

Operacyjny cash flow

-167,0

378,9

+546m PLN

Dług netto / EBITDA (31.12.)

1,28x

0,63x

-0,65x

Grupa Amica w pełnym wyzwań dla branży AGD roku 2022 roku utrzymała przychody na poziomie 3,4 mld zł. Podobnie jak pozostali europejscy producenci, największy polski wytwórca AGD odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, w szczególności w obszarze surowców, komponentów i wynagrodzeń, co nie zostało w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży. Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło to na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Dodatkowo od końca lutego – w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę - potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo się zmniejszył. W efekcie drugi kwartał zeszłego roku Grupa Amica zakończyła ujemnymi wynikami finansowymi, które w trzecim kwartale były już jednak wyraźnie lepsze. Dobre rezultaty wypracowane w czwartym kwartale pozwoliły z kolei Amice powrócić do pozytywnej wartości zysku operacyjnego i zysku brutto narastająco od początku roku, wyraźnie zwiększając też wynik na poziomie EBITDA.

- Grupa Amica w 2022 roku podejmowała liczne działania, aby wyjść wzmocniona z aktualnych turbulencji rynkowych. Już w 2021 roku mierzyliśmy się z rosnącymi kosztami, a w minionym roku pojawiły się też wyzwania popytowe. Wiele już dokonaliśmy, ale wiele pozostaje jeszcze przed nami. Pracujemy nad kolejną długoterminową strategią rozwoju, rozwijamy rynki zagraniczne i inwestujemy w efektywność. Jestem przekonamy, że rok 2023 powinien przynieść pozytywne informacje dla naszych akcjonariuszymówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Grupy Amica.

W roku 2022 Grupa Amica wyraźnie wzmocniła bilans i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową, czego przykładem jest rekordowo niski wskaźnik długu netto do EBITDA (0,63x), zanotowany nawet pomimo istotnego spadku wyników finansowych. Grupa Amica wygenerowała również aż prawie 379 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Zmniejszyliśmy o 40%, czyli o 105 mln zł, zadłużenie kredytowe, wydaliśmy ponad 73 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy. Mimo to posiadaliśmy na koniec grudnia ponad 166 mln zł środków pieniężnych, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Będziemy obserwować rozwój sytuacji na europejskim rynku AGD i podejmować dalsze działania wspierające nasze wyniki finansowe wskazuje Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Climate for Action”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Główną ambicją Grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 roku firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W obszarze społecznym Grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. W filarze zarządczym firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Prezentacja dokumentu odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy okazji jubileuszu 25-lecia statusu spółki giełdowej.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

AMICA 2022 Jednostkowy Raport Roczny

AMICA 2022 Jednostkowy Raport Roczny (13.6 MB)

AMICA 2022 Skonsolidowany Raport Roczny

AMICA 2022 Skonsolidowany Raport Roczny (14.2 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.