Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2022 roku

25 listopada 2022

Największy polski producent AGD odczuwa presję kosztową, ale jednocześnie z sukcesem zwiększył stan gotówki i czuje się przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD. Grupa Amica spodziewa się sezonowo wyższego popytu na sprzęt grzejny w czwartym kwartale, co powinno wspierać wyniki całego roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

 

1-3Q 2021

1-3Q 2022

 

 

mln PLN

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody

2.421,4

2.486,8

+2,7%

Zysk brutto na sprzedaży

591,1

521,4

-11,8%

EBITDA

152,7

42,6

-72,1%

Marża EBITDA

6,3%

1,7%

-4,6 pp

Zysk operacyjny

105,1

-9,8

-109,3%

Zysk brutto

103,5

-1,1

-101,1%

Zysk netto

78,3

-12,8

-108,1%

Operacyjny cash flow

-185,0

254,7

+253,9%

Kapitał własny (30.09.)

1.118,9

1.134,3

+1,4%

 

Grupa Amica w okresie trzech kwartałów 2022 roku zwiększyła przychody do blisko 2,5 mld zł. Podobnie jak cała branża, największy polski producent AGD istotnie odczuł skokowy wzrost kosztów surowców i komponentów, które nie zostały w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży. Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło to na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w ujęciu rocznym. Mimo, że od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę., to w samym trzecim kwartale Grupa Amica zanotowała relatywnie stabilne przychody w ujęciu rok do roku.

- Wyniki trzeciego kwartału były wyższe od naszych oczekiwań, choć każdy kolejny kwartał 2022 roku był coraz bardziej wymagający. Przygotowaliśmy się również na wysoki sezon sprzętu grzejnego, jaki tradycyjnie powinien nastąpić w ostatnich miesiącach roku. To jednocześnie asortyment, na którym zanotowaliśmy w okresie trzech kwartałów mocny spadek zysków, co spotęgowała sytuacja na rynkach wschodnich mówi Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Amica ocenia sytuację finansową jako stabilną, czego przykładem jest wskaźnik długu netto do EBITDA pozostający na bezpiecznym poziomie (1,6x). Warto również zauważyć, że Grupa Amica w okresie trzech kwartałów 2022 roku wygenerowała aż blisko 255 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Zmniejszyliśmy o 71 mln zł zadłużenie kredytowe i faktoring, wydaliśmy też ponad 70 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Mimo to posiadaliśmy na koniec września 132 mln zł środków pieniężnych, co oznacza wzrost o 59 mln zł rok do roku. Czujemy się przygotowani od strony finansowej na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD wskazuje Michał Rakowski.

Grupa Amica prowadzi jednocześnie kluczowe inwestycje, które umożliwią w większym stopniu neutralizowanie wpływu produkcji na środowisko. Na terenie fabryki we Wronkach spółka rozpoczęła budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków przemysłowych, która pozwoli zwiększyć skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Kontynuowane są też prace związane z wytworzeniem przyjaznej dla środowiska zielonej energii, pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu inwestycji wszystkie panele zainstalowane na obiektach spółki we Wronkach zapewnią ok. 10 proc. potrzebnej do produkcji energii. To kolejny tego typu projekt po zrealizowanej w tym roku budowie kogeneracji gazowej, która po uruchomieniu umożliwi odzyskiwanie nawet do 30 proc. zużywanej w fabryce energii.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.