Komentarz Michała Rakowskiego dla PAP Biznes

15 lutego 2022

"Jesteśmy zadowoleni z wyników grupy w IV kwartale 2021 roku. Z obiektywnych względów, wynikających m.in. z efektu wysokiej bazy porównawczej i wzrostu kosztów, trafniej będzie porównywać IV kw. 2021 roku w ujęciu kwartał do kwartału niż w ujęciu rok do roku. III kwartał 2021 roku wydaje się odpowiedniejszym benchmarkiem. Zakładam, że pokażemy lepsze przychody, zysk operacyjny, EBITDA i wynik netto niż w poprzednim kwartale" - powiedział członek zarządu Amiki.

"W IV kwartale, podobnie jak już wcześniej, odczuwaliśmy wzrost cen komponentów i materiałów, które są wykorzystywane przy produkcji AGD. Obecnie obserwujemy stabilizację cen. W ujęciu rok do roku widzimy oczywiście już pełen wpływ podwyżek cen surowców. Będziemy czekać na rozwój wydarzeń, gdyż obecnie trudno przewidywać kierunek zmian" - dodał.

W trzecim kwartale 2021 roku przychody grupy wyniosły 851,3 mln zł wobec 859,1 mln zł rok wcześniej. EBITDA spadła do 45,5 mln zł z 93,2 mln zł. Zysk netto zmniejszył się do 23,2 mln zł z 62,5 mln zł.

Amica w fabryce we Wronkach produkuje kuchnie, piekarniki oraz płyty grzewcze. Grupa sprzedaje także towary, czyli produkty AGD kupowane u innych producentów w celu ich dalszej sprzedaży.

W ocenie Rakowskiego w bieżącym roku wyzwaniem dla grupy będą ceny komponentów i materiałów, a zwłaszcza stali, koszty transportu oraz kursy walutowe.

"Z naszego punktu widzenia w 2022 roku istotne będą trzy elementy, które mocno oddziałują na wyniki grupy. Po pierwsze są to ceny komponentów i materiałów, zwłaszcza stali, która w naszej produkcji stanowi blisko 30 proc. technicznego kosztu wytworzenia. Istotna jest też elektronika, ale pokazaliśmy w ubiegłym roku, że potrafimy sobie radzić z brakiem jej dostępności. Fabryka we Wronkach nie miała żadnej przerwy produkcyjnej związanej z brakiem dostępności komponentów, co jest naszym dużym sukcesem na tle nie tylko szerokiego sektora przemysłowego, ale również na tle samej branży AGD. W tym roku nie spodziewam się, aby ta sytuacja miała się zmienić" - zapowiedział.

"Drugim elementem istotnym dla wyników grupy w 2022 roku są koszty transportu. Widzimy od kilku miesięcy powolny spadek kosztów logistycznych, związanych z cenami kontenerów oraz w wyniku prowadzonych przez nas działań optymalizacyjnych. Spodziewamy się, że w tym roku ceny frachtu będą nadal spadać i w 2023 roku osiągną poziom rynkowy, zadowalający dużych importerów, takich jak Amica" - dodał.

Członek zarządu wskazał, że trzecim elementem są kursy walut. Amica prowadzi aktywną politykę zabezpieczeń i jako cała grupa jest zbilansowana pod względem euro. Patrząc jednak długoterminowo na poszczególne rynki po stronie zakupowej, w Polsce spółka musi liczyć się z ryzykiem wysokiego kursu euro w stosunku do złotego.

Rakowski podtrzymał wcześniejsze prognozy dotyczące powrotu europejskiego rynku AGD do zwyżek sprzed pandemii od 2022 roku.

"Jeszcze w 2021 roku mówiłem, że spodziewam się, iż kolejne lata będą dla rynku AGD w Europie pod znakiem powrotu do poziomów wzrostów sprzed pandemii, czyli średnio 5 proc. rocznie. W Europie Zachodniej te zwyżki mogą być nieco mniejsze, a w Europie Środkowo-Wschodniej większe, gdyż kraje doganiają status cywilizacyjny UE. Szacunkowo można założyć, że w ubiegłym roku dynamika ilościowa na rynku europejskim mogła sięgnąć 8 proc., a w Polsce do 10 proc." - ocenia.

Na koniec września ubiegłego roku sprzedaż w Europie Zachodniej stanowiła ponad 43 proc. przychodów grupy, 26 proc. przypadało na rynek polski. Rynek wschodni stanowił 15,8 proc. przychodów, północny 8,1 proc., a południowy 6,8 proc.

Rakowski poinformował, że inwestycje grupy wzrosną w 2022 roku do około 120 mln zł z około 100 mln zł w 2021 roku.

"W 2021 roku inwestycje grupy sięgnęły około 100 mln zł. To trochę mniej niż wcześniej zapowiadaliśmy, gdyż nasi dostawcy borykają się z problemami dostępności, wywołanymi przez pandemię. W tym roku przewidujemy, że CAPEX wyniesie około 120 mln zł. Głównie będą to wydatki na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz automatyzację i digitalizację. Kontynuujemy także inwestycje w technologie neutralizujące nasz wpływ na środowisko. W tym roku rozpoczynamy budowę nowej oczyszczalni, a także przygotowujemy się do instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie fabryki i serwisu we Wronkach" - powiedział.

Fabryka Amiki we Wronkach pod koniec września 2021 roku zwiększyła moce produkcyjne do 2,5 mln sztuk dużego AGD rocznie.

Grupa Amica sprzedaje małe i duże AGD pod markami: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia) oraz CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 mln urządzeń rocznie.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.