Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

31 marca 2023
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20222022
Przychody z umów z klientami3 415,803 433,90728,70751,90
Zysk z działalności operacyjnej18,10149,903,9032,80
Zysk przed opodatkowaniem3,80144,900,8031,70
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki-8,10111,70-1,7024,50
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych-1,60-0,50-0,30-0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej378,90-167,0080,80-36,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-73,30-84,50-15,60-18,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-200,9041,50-42,909,10
Przepływy pieniężne netto, razem104,70-210,0022,30-46,00
Zysk na jedną akcję zwykłą-1,2614,58-0,273,19
Aktywa, razem2 197,902 509,40468,60545,60
Zobowiązania długoterminowe184,30214,5039,3046,60
Zobowiązania krótkoterminowe906,601 152,00193,30250,50
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 106,601 140,70236,00248,00
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych0,402,200,100,50
Kapitał zakładowy15,6015,603,303,40
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829,00147 137,00103 829,00147 137,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)142,32146,7130,3531,90
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)3,506,000,751,31
Uwaga: powyższe wartości zostały podane w MLN. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6876 (31.12.2022) i 4,5670 (31.12.2021) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6899 (31.12.2022) i 4,5994 (31.12.2021)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.