Raport roczny RR 2022

31 marca 2023
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2023 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20222022
Przychody z umów z klientami1 825,101 982,70389,30434,10
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej-29,9068,30-6,4015,00
Zysk przed opodatkowaniem41,00105,108,7023,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki33,6090,507,2019,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne189,30-60,4040,40-13,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-54,00-42,80-11,50-9,40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-141,602,70-30,200,60
Przepływy pieniężne netto, razem-6,30-100,50-1,30-22,00
Zysk na jedną akcję zwykłą4,3811,860,902,60
Aktywa, razem1 595,101 729,80340,10376,10
Zobowiązania długoterminowe111,80121,1023,8026,30
Zobowiązania krótkoterminowe423,30559,5090,30121,60
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 060,001 049,20226,00228,10
Kapitał zakładowy15,6015,603,303,40
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829,00147 137,00103 829,00147 137,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)134,26133,6128,6329,05
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*3,506,000,751,31
Uwaga: powysze wartości w tabeli są wartościami podanymi w MLN. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów: 4,6876 (31.12.2022) i 4,5670 (31.12.2021) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6899 (31.12.2022) i 4,5994 (31.12.2021)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.