Raport roczny RR 2021

31 marca 2022
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2022 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody z umów z klientami1 982,701 726,10434,10388,30
Zysk z działalności operacyjnej68,3098,5015,0022,20
Zysk przed opodatkowaniem105,10144,2023,0032,40
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki90,50127,1019,8028,60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-60,40202,60-13,2045,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-42,807,90-9,401,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2,70-103,700,60-23,30
Przepływy pieniężne netto, razem-100,50106,80-22,0024,10
Aktywa, razem1 729,801 589,90376,10344,50
Zobowiązania długoterminowe121,10108,1026,3023,40
Zobowiązania krótkoterminowe559,50467,00121,60101,20
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 049,201 014,80228,10219,90
Kapitał zakładowy15,6015,603,403,40
Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.)147 137,00201 983,00147 137,00201 983,00
Zysk na jedną akcję zwykłą11,8616,782,603,78
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)133,61130,0429,0528,18
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)6,003,001,310,67
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,5670 (31.12.2021) i 4,4449 (31.12.2020) kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,5994 (31.12. 2021) i 4,6148 (31.12.2020)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.