Raport roczny R 2020

31 marca 2021
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2021 r.
Numer raportu: Raport roczny R   2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 726,11 609,7388,3374,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej98,7100,322,223,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem144,2128,132,429,8
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki127,1106,928,624,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej202,6112,045,626,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7,9(14,7)1,8(3,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(103,7)(98,6)(23,3)(22,9)
Przepływy pieniężne netto, razem106,8(1,3)24,0(0,3)
Aktywa, razem1 589,91 427,7344,5335,3
Zobowiązania długoterminowe108,1119,223,428,0
Zobowiązania krótkoterminowe467,0406,5101,295,4
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 014,8902,1219,9211,8
Kapitał zakładowy15,615,63,43,7
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)201 983250 000201 983250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)----
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 16,7814,193,903,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)130,0115,830,527,2
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)*3,04,00,70,9
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,4449 (31.12.2020) i 4,2988 (31.12.2019)kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,6148 (31.12.2020) i 4,2585 (31.12.2019)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2021-03-31Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-03-31Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2021-03-31Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2021-03-31Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2021-03-31Robert StobińskiCzłonek Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.