Skonsolidowany raport roczny RS 2019

31 marca 2020
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS   2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 023 308 2 927 638 703 291 686 965
Zysk (strata) z działalności operacyjnej167 151 153 038 38 883 35 910
Zysk (strata) przed opodatkowaniem144 484 136 609 33 610 32 055
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki109 357 114 188 25 439 26 794
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych193 407 45 96
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej119 387 155 750 27 772 36 546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(38 967)(81 769)(9 065)(19 187)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(60 769)(88 966)(14 136)(20 876)
Przepływy pieniężne netto, razem19 650 (14 985)4 571 (3 516)
Aktywa, razem1 933 787 1 827 944 454 101 425 103
Zobowiązania długoterminowe143 500 149 469 33 697 34 760
Zobowiązania krótkoterminowe867 838 843 692 203 790 196 207
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki920 232 834 138 216 093 193 985
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych2 217 645 521 150
Kapitał zakładowy15 551 15 551 3 652 3 617
Liczba akcji (w szt.)7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 000 250 000 250 000 250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)- - - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej14,5314,783,383,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)122,29114,8328,7226,70
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,003,000,700,70
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2988 (31.12.2019) i 4,2617 (31.12.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2585 (31.12.2019) i 4,3000 (31.12.2018)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2020-03-31Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-03-31Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2020-03-31Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2020-03-31Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2020-03-31Robert StobińskiCzłonek Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.