Raport roczny R 2019

31 marca 2020
Tytuł raportu: 
Data: 31.03.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R   2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 609 7091 516 984374 455355 958
Zysk (strata) z działalności operacyjnej100 34990 69823 34421 282
Zysk (strata) przed opodatkowaniem128 100133 96529 79931 435
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki106 918125 47424 87229 442
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej112 01637 95926 0588 907
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 741-22 042-3 429-5 172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-98 613-41 473-22 940-9 732
Przepływy pieniężne netto, razem-1 338-25 556-311-5 997
Aktywa, razem1 441 3121 406 747338 455327 150
Zobowiązania długoterminowe113 773139 12026 71732 354
Zobowiązania krótkoterminowe425 480443 14799 913103 057
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki902 059824 480211 825191 740
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6523 616
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)250 000250 000250 000250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt)----
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 14,1816,243,333,81
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)115,76102,8526,9223,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,003,000,940,70
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2988 (31.12.2019) i 4,2617 (31.12.2018)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,2585 (31.12.2019) i 4,3000 (31.12.2018)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2020-03-31Marcin BilikPierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-03-31Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu
2020-03-31Michał RakowskiCzłonek Zarządu
2020-03-31Błażej SrokaCzłonek Zarządu
2020-03-31Robert StobińskiCzłonek Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.