Skonsolidowany raport roczny RS 2018

29 marca 2019
Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS   2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 927 6382 654 434686 965623 355
Zysk (strata) z działalności operacyjnej151 998143 51635 66633 703
Zysk (strata) przed opodatkowaniem136 609120 99032 05528 413
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki114 188151 11426 79435 487
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych40721965
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej144 967135 74534 01631 878
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-71 496-77 968-16 776-18 310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-88 456-51 536-20 756-12 102
Przepływy pieniężne netto, razem-14 9856 241-3 5161 466
Aktywa, razem1 827 9441 728 047425 103414 310
Zobowiązania długoterminowe149 469180 77534 76043 342
Zobowiązania krótkoterminowe843 692799 807196 207191 759
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki834 138747 227193 985179 152
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych64523815057
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6173 728
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do dyspozycji (w szt.)250 0000250 0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej14,7819,443,474,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)114,8396,126,723,04
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)35,50,71,29
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2617 (31.12.2018) i 4,2583 (31.12.2017)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,3000 (31.12.2018) i 4,1709 (31.12.2017)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2019-03-29Piotr SkubelWiceprezes Zarządu
2019-03-29Wojciech KocikowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-29Marcin BilikWiceprezes Zarządu
2019-03-29Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.