Raport roczny R 2018

29 marca 2019
Tytuł raportu: 
Data: 29.03.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R   2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 516 9841 583 334355 958371 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej91 76560 42021 53314 189
Zysk (strata) przed opodatkowaniem133 965104 75931 43524 601
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki125 474148 70629 44234 921
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 17654 9526 37712 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 769-55 336-2 762-12 995
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-40 963-484-9 612-114
Przepływy pieniężne netto, razem-25 556-867-5 997-204
Aktywa, razem1 406 7471 408 355327 150337 662
Zobowiązania długoterminowe139 120169 46232 35340 630
Zobowiązania krótkoterminowe443 147494 101103 057118 464
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki824 480744 792191 740178 569
Kapitał zakładowy15 55115 5513 6163 728
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do dyspozycji (w szt.)250 000-250 000-
Akcje własne do umorzenia (w szt.)----
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 16,2419,133,814,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)102,8595,7923,9222,97
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)35,50,71,29
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2617 (31.12.2018) i 4,2583 (31.12.2017)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,3000 (31.12.2018) i 4,1709 (31.12.2017)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2019-03-29Piotr SkubelWiceprezes Zarządu
2019-03-29Wojciech KocikowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-29Marcin BilikWiceprezes Zarządu
2019-03-29Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.