Skonsolidowany raport roczny RS 2017

27 kwietnia 2018
Tytuł raportu: 
Data: 27.04.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS   2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 654 4342 474 889623 355567 154
Zysk (strata) z działalności operacyjnej143 516155 04433 70335 530
Zysk (strata) przed opodatkowaniem120 990138 22028 41331 675
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki151 114108 54935 48724 875
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych21-705-16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej143 853195 88933 78244 891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-86 076-85 262-20 214-19 539
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-51 536-92 245-12 102-21 139
Przepływy pieniężne netto, razem6 24118 3821 4664 212
Aktywa, razem1 728 0471 491 962414 310337 243
Zobowiązania długoterminowe180 775143 16743 34232 361
Zobowiązania krótkoterminowe799 807671 628191 759151 815
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki747 227678 517179 152153 372
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych238-1 35057-305
Kapitał zakładowy15 55115 5513 7283 515
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)0000
Akcje własne do umorzenia (w szt.)0000
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19,4413,964,563,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)96,1087,2723,0419,73
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)5,504,001,290,92
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę EURO według następujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2583 (31.12.2017) i 4,3637 (31.12.2016)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1709 (31.12.2017) i 4,4240 (31.12.2016)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-27Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2018-04-27Piotr SkubelWiceprezes Zarządu
2018-04-27Marcin BilikWiceprezes Zarządu
2018-04-27Wojciech KocikowskiWiceprezes Zarządu
2018-04-27Alina Jankowska - BrzóskaWiceprezes Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.