Raport roczny R 2017

27 kwietnia 2018
Tytuł raportu: 
Data: 27.04.2018 r.
Numer raportu: Raport roczny R   2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 583 3341 608 636371 823368 640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej60 42093 38014 18921 399
Zysk (strata) przed opodatkowaniem104 759142 77824 60132 719
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki148 706128 64834 92129 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 952138 98512 90531 850
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-55 336-38 799-12 995-8 891
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-484-73 910-114-16 937
Przepływy pieniężne netto, razem-86726 276-2046 021
Aktywa, razem1 408 3551 252 078337 662283 019
Zobowiązania długoterminowe169 462130 82240 63029 571
Zobowiązania krótkoterminowe494 101467 552118 464105 685
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki744 792653 704178 569147 763
Kapitał zakładowy15 55115 5513 7283 515
Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.)----
Akcje własne do umorzenia (w szt)----
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 19,1316,554,493,95
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)95,7984,0722,9719,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)5,504,001,290,92
Dane finsnsowe przeliczone zostały na walutę Euro według nastepujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2583 (31.12.2017) i 4,3637 (31.12.2016)kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1709 (31.12.2017) i 4,4240 (31.12.2016)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-27Jacek RutkowskiPrezes Zarządu
2018-04-27Piotr SkubelWiceprezes Zarządu
2018-04-27Marcin BilikWiceprezes Zarządu
2018-04-27Wojciech KocikowskiWiceprezes Zarządu
2018-04-27Alina Jankowska-BrzóskaWiceprezes Zarządu

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.